FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बाट प्रप्त हुने प्राकृतिक प्रकोप सहायता कसरि प्रप्त गर्ने ।

उत्तर :  प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का , सम्बन्धित वडाको सिफारीस सहित निवेदन दर्ता गर्ने, तोक लगाउने र स्थानिय तहले तोकिएकाे सहायता उपलब्ध गराउने छ ।