FAQs Complain Problems

चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम कारवाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

अति राम्रो ।
74% (618 votes)
ठिकै छ ।
16% (133 votes)
राम्रो छैन ।
10% (83 votes)
Total votes: 834