FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 12/26/2021 - 13:12 PDF icon सूचना .pdf

आर्थिक पुस्ताव खाेल्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/09/2021 - 14:47 PDF icon आर्थिम प्रस्ताप पेश सम्बन्धमा ।.pdf

औषधीजन्य आपूर्ति सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउँपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 04/21/2021 - 15:05 PDF icon सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७६/७७ 04/19/2021 - 16:57 PDF icon बोलपत्र आह्वान गरियको सुचना ।.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 12/20/2020 - 14:51 PDF icon बोल पत्र सम्बन्धमा ।.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 11/23/2020 - 17:52 PDF icon बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 11/04/2020 - 11:10 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धि सुचना ।.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउँपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 09/27/2020 - 13:45 PDF icon सामान खरिद बारे ।.pdf

सिलवन्दी बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/21/2020 - 14:20 PDF icon सिलवन्दी बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

७७/७८ 09/15/2020 - 10:57 PDF icon chingad information.pdf

Pages