FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 05/07/2020 - 16:24 PDF icon बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धि सुचना ।-converted.pdf

कोटेशन सम्बन्धि सुचना ।

७६/७७ 05/01/2020 - 12:37 PDF icon कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।.PDF

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/19/2020 - 13:04 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धमा.pdf

दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 04/15/2020 - 11:46 PDF icon दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना.pdf

शिलबन्धी दरभाउ बोलपत्रको लागिआह्वानको सूचना ।

७६/७७ 02/20/2020 - 13:20 PDF icon Tender - Copy.pdf

शिलबन्धी दरभाउ बोलपत्रको लागिआह्वानको सूचना ।

७६/७७ 01/20/2020 - 12:01 PDF icon बोलपत्र.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

७६/७७ 10/23/2019 - 11:39 PDF icon आसयको सूचना २०७६।०७७.PDF

शिलबन्दी दरभाउँपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 09/03/2019 - 17:33 PDF icon चिङ्गाड गाउँपालिका शिलबन्दी दरभाउँपत्र सूचना ।.PDF

Pages