FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तालिम ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 16:25 PDF icon 18 Training_Act_chingad.pdf
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोत्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/04/2023 - 16:12 PDF icon खानेपानि तथा सरसफाई उपभोत्ता समिति.pdf
चिङ्गाड गाउँपालिका श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविध,२०८० ८०/८१ 09/04/2023 - 16:02 PDF icon श्रम डेक्स कार्यविधि.pdf
शसस्त्र द्धन्द्ध पीडितहरुको अभिलेख ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/04/2023 - 16:00 PDF icon शसत्र द्धन्द्ध पिडित कार्यविधि.pdf
चिङ्गाड गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 15:46 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको वैठक संचालन कार्यविधि.pdf
चिङ्गाड गाउँपालिका मेलमिलाप कार्यसञ्चलान कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 15:44 PDF icon 11 Melmilap.pdf
मदीरा नियन्त्रण, निषेधित तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 12:00 PDF icon 7 Madhira Niyantran.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ८०/८१ 07/28/2022 - 15:23 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
करारमा जनशक्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ (प्रथम संसोधन सहित) ७९-८० 07/25/2022 - 13:48 PDF icon चिगाड गाउपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
चिङ्गाड गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (प्रथम संसोधन सहित) ७८/७९ 07/09/2022 - 08:16 PDF icon चिगाड गाउपालिका सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf

Pages